top of page
IMG_20200901_192015927_HDR.jpg

Tekst en vertaling Voices of Europe

24 juni 2023


Tears - Vic Nees


T’s cold, t’s damply cold,

mid-morning mist still diming every lane;

the trees which I can scarcely see,

the trees are weeping tears of pain.

It does not rain, it slavers… 

such a shivered, vapoury near palpability as dust and down and drapery;

T’s grey, t’ ashy grey, 

beneath a loft in every field and lane:

the trees which I can scarcely see,

the trees are weeping tears of pain.

The trees are weeping tears.


Tranen


Het is koud, het is vochtig koud,

mist halverwege de ochtend verduistert nog steeds elke baan;

de bomen die ik nauwelijks kan zien,

de bomen huilen tranen van pijn.

Het regent niet, het zwoegt...

zo'n huiveringwekkende damp die bijna voelbaar is als stof en dons en gordijnen;

T's grijs, t' asgrauw,

onder een hok in elk veld en elke baan:

de bomen die ik nauwelijks kan zien,

de bomen huilen tranen van pijn.

De bomen huilen tranen. 


Can you hear me? - Bob Chilcott


I look around me as I grow, I'd like to tell you all I know.

I see life with all its energy, the city streets, the rush of time.

This is my world, it's where I like to be, so much to see, so much to find.

I sometimes sit and wait a while, I see the sun, it makes me smile.

Can you see it? Can you see it too?

I feel life with all it's energy, the joy of waiking every day.

This is my world, it's where I like to be, so much to do, so much to say.

I some times sit and fell the sun, its warmth is there for everyone.

Can you feel it? Can you feel it too?

My world is a silent one but it's enough for me.

I hear your through your hands, the 

movement sets me free.

Kan je me horen?


Ik kijk om me heen terwijl ik groei, ik wil je graag alles vertellen wat ik weet.

Ik zie het leven met al zijn energie, de straten van de stad, de haast van de tijd.

Dit is mijn wereld, het is waar ik graag ben, zoveel te zien, zoveel te vinden.

Ik zit soms een tijdje te wachten, ik zie de zon, het maakt me aan het lachen.

Kun je het zien? Kun jij het ook zien?

Ik voel het leven met al zijn energie, de vreugde van elke dag wakker worden.

Dit is mijn wereld, het is waar ik graag ben, zoveel te doen, zoveel te zeggen.

Ik zit soms in de zon, haar warmte is er voor iedereen.

Voel je het? Voel jij het ook?

Mijn wereld is stil, maar het is genoeg voor mij.

Ik hoor je door je handen, de beweging maakt me vrij.

But it could be a special thing to hear your voice, to hear you sing.

Can you hear me? Can you hear me too?

Maar het kan iets speciaals zijn om je stem te horen, om je te horen zingen.

Kan je me horen? Kun je mij ook horen?


In this heart - Sinéad O’Connor


In this heart lies for you

A lark born only for you

Who sings only to you

My love

I am waiting for you

For only to adore you

My heart is for you

My love

This is my grief for you

For only the loss of you

The hurting of you

My love

There are rays on the weather

Soon these tears will have cried

All loneliness have died

My love

I will have you with me

In my arms only

For you are only

My love


In dit hart


In dit hart ligt voor jou

Een leeuwerik die alleen voor jou is geboren

Die alleen voor jou zingt

Mijn liefje

ik ben op jou aan het wachten

Alleen maar om jou te aanbidden

Mijn hart is voor jou

Mijn liefje

Dit is mijn verdriet om jou

Alleen voor het verlies van jou

De pijn van jou

Mijn liefje

Er zijn stralen op het weer

Binnenkort zullen deze tranen gehuild zijn

Alle eenzaamheid is verdwenen

Mijn liefje

Ik zal je bij me hebben

Alleen in mijn armen

Want jij bent alleen

Mijn liefje 


Le Ruisseau - Gabriel Fauré


Au bord du clair ruisseau croît la fleur solitaire dont la corolle brille au milieu des roseaux;

Pensive, elle s'incline et son ombre légère se berce mollement sur la moire des eaux.

Ô fleur, ô doux parfum, lui dit le flot qui passe.

À mes tendres accents ta tristesse répond!

À mon suave élan vient marier ta grâce.

Laisse-moi t'entraîner vers l'océan 

profond!

Mais il l'entoure en vain de sa douce caresse.

Cette flottante image aux incertains contours, se dérobe au baiser humide qui l'oppresse et le flot éploré tristement suit son cours!


De stroom


Aan de rand van de heldere stroom groeit de eenzame bloem waarvan de bloemkroon schittert tussen het riet;

Peinzend buigt ze en haar lichte schaduw wiegt zachtjes op het glinsterende water.

Oh bloem, oh zoete geur, zegt de stroom die voorbijgaat.

Op mijn tedere accenten reageert jouw verdriet!

Tot mijn zoete momentum komt om met uw genade te trouwen.

Laat me je naar de diepe oceaan slepen!

Maar hij omringt haar tevergeefs met zijn zachte liefkozing.

Dit zwevende beeld met onzekere contouren ontsnapt aan de vochtige kus die het onderdrukt en de betraande golf volgt treurig zijn koers!Suite de Lorca - Einojuhani Rautavaara


 3. La luna asoma


Cuando sale la luna

se pierden las campanas

y aparecen las sendas

impenetrables.

Cuando sale la luna,

el mar cubre la tierra

y el corazón se siente

isla en el infinito.

Nadie come naranjas

bajo la luna llena.

Es preciso comer

fruta verde y helada.

Cuando sale la luna

de cién rostros iguales,

la moneda de plata

solloza en el bolsillo.


3. De maan komt op


als de maan opkomt

de klokken zijn verloren

en de paden verschijnen

ondoordringbaar.

als de maan opkomt,

de zee bedekt het land

en het hart voelt

eiland in oneindigheid

niemand eet sinaasappels

onder de volle maan

Het is noodzakelijk om te eten

groen en ijzig fruit.

als de maan opkomt

van honderd identieke gezichten,

de zilveren munt

snikken in de zak. 


4. Malagueña 


La muerte

entra y sale 

de la taberna. 

Pasan caballos negros

y gente siniestra 

por los hondos caminos

de la guitarra. 

Y hay un olor a sal

y a sangre de hembra,

en los nardos febriles

de la marina.

La muerte 

entra y sale

y sale y entra

la muerte

de la taberna.


4. Málaga


Dood

in en uit

van de kroeg

zwarte paarden passeren

en sinistere mensen

door de diepe wegen

van de gitaar

En er hangt een geur van zout

en vrouwelijk bloed,

in koortsachtige tuberoos

van de Marine.

Dood

in en uit

en gaat uit en gaat in

dood

van de kroeg.

  

Bella Ciao - Protestlied


O bella ciao 

Una mattina mi sono alzato

E ho trovato l'invasor

O partigiano portami via

O bella ciao 

O partigiano portami via

Che mi sento di morir

O partigiano

Morir 

E se muoio da partigiano

Tu mi devi seppellir

E seppellire lassù in montagna

Sotto l'ombra di un bel fior


Bella ciao


O bella ciao

Op een ochtend stond ik op

En ik vond de indringer

O partizaan, neem me mee

O bella ciao

O partizaan, neem me mee

Dat ik zin heb om dood te gaan

Of partijdig

Dood gaan

En als ik sterf als partizaan

Je moet me begraven

En daar in de bergen begraven

In de schaduw van een mooie bloem


Two Clara Schumann Lieder - Clara Schumann


Sie liebten sich beide


Sie liebten sich beide, doch keiner 

Wollt’ es dem andern gestehn; 

Sie sahen sich an so feindlich, 

Und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten sich endlich und sah’n sich 

Nur noch zuweilen im Traum; 

Sie waren längst gestorben 

Und wussten es selber kaum.


Ze hielden allebei van elkaar


Ze hielden allebei van elkaar, maar geen van beide

Wilde het toegeven aan de ander;

Ze keken elkaar zo vijandig aan

En wilde sterven van liefde.

Ze gingen uiteindelijk uit elkaar en zagen elkaar

Slechts af en toe in dromen;

Ze waren al lang dood

En wisten het zelf amper.


Warum willst du and’re fragen?

Warum willst du and’re fragen,

Die’s nicht meinen treu mit dir?

Glaube nicht, als was dir sagen

Diese beiden Augen hier!

Glaube nicht den fremden Leuten,

Glaube nicht dem eignen Wahn;

Nicht mein Tun auch sollst du deuten,

Sondern sieh die Augen an!

Schweigt die Lippe deinen Fragen,

Oder zeugt sie gegen mich?

Was auch meine Lippen sagen,

Sieh mein Aug’, ich liebe dich!


Waarom wil je anderen vragen?


Waarom wil je anderen vragen

Betekenen ze niet trouw aan jou?

Geloof niet dan wat je zegt

Die twee ogen hier!

Geloof geen vreemden

Geloof uw eigen waan niet;

Je moet mijn acties ook niet interpreteren,

Maar kijk naar de ogen!

Als de lip zwijgt op uw vragen,

Of getuigt ze tegen mij?

wat mijn lippen ook zeggen

Kijk naar mijn ogen, ik hou van je!


Petrklíč 


1. Klobouk Novej


Pan adjunct Jimramovskej,

Hej-dum hej,

což von je galanskej!

Von má klobouk novej pentlou lemovanej.

Choti jeho milá muho lemovala.

Hej-dum hej.

Protože ho věrně vždycky milovala.


1. De nieuwe hoed


Gamekeeper Yimramovskey,

Hey ho hey,

wat ziet hij er brutaal en vrolijk uit!

Hij heeft een nieuwe hoed, met fijn lint gevlochten.

Zijn vrouw, zijn geliefde, zijn nieuwe hoed gevlochten.

Hey ho hey.

Want ze hield echt van hem, hield altijd echt van hem. 


2. Nade Dvorem


Ho tech na šech nade dvorem točí se synek svraným koněm.

Panenka je ráda, votví rá mo vrata:

Pojed‘, pojed‘, pojed‘ hunem!

Pojed‘, pojed‘, potěšeni,

Potěš srdečko zarmoucený, 

Pojed‘, můj synečko,

Potěš mý srdéčko, potěš srdečko zarmoucený!

Počké, postůj honašeho,

haž se já zeptám otcemého.

Otecmně povidá,

že so ješče mladá,

Že so ješče mladé děvče.


2. Boven de boerderij


Waar onze mensen wonen, boven de boerderij, rijdt een bellant op een zwart paard.

Er is een meisje dat blij is en de poort gaat wijd open:

Inrijden, inrijden, snel inrijden!

Rij erin, rij erin, welkom bij jou,

troost mijn hart dat zo verdrietig is,

troost mijn hart, mijn jongen,

troost mijn hart zo verdrietig,

troost mijn hart dat zo verdrietig is!

Stop je paard en wacht, ik bid je,

tot ik het mijn eigen lieve vader ga vragen.

Oh, mijn vader, zegt hij,

Dat ik helaas te jong ben

dat ik nog een te jong meisje ben. 


 3. Žaloba


Sedí ptáček na kar látce,

žaluje sa céra matce:

aj, mamko, mamko,

zlá novina, už mně syneček vypovídá.

Vypovídá, vypověděl, včera večer sjinou seděl.

Už mně ho iná odlúdila, moje srdečko zarmútila.

Nevěř céro, chlapcom nevěř.

Na říčicu vody neměř, 

říčica vody nepřrjímá,

syneček pravdy nepovídá.


3. Klacht


Op een pruimenboom zat een vogeltje,

beklaagde dochter tegen haar moeder:

oh, mammie, mammie,

slecht nieuws breng ik, mijn eigen dame verlaat me.

Heeft verlaten, want hij zat met een ander zelfs al gisteren.

Hem. Hem verleid heeft een andere, mijn hart is gevuld met verdriet en verdriet.

Vertrouw jongens nooit, dochter, nooit!

Met een zeef kun je water niet meten,

zoals een zeef geen water kan bevatten,

dus een jongen kan geen waar woord uitbrengen. 


4. Malované dřevo


Můj milúnký z lesa jede,

malované dřevo veze,

veze on ho po rovence

svéjmilunkej pod okence.

Tu más, milá, to dřevečko,

Utni z něho polénečko, polénečko.

Už to slunečko zašlo za to veliké mračno,

Už ten měsíček vyšel a můj milý nepřišel,

Za bor, slunečko, za bor, 

za ten zelený ja bor,

A za ten nejzelenši, 

kde je můj nejmi lejši !

K ho rám, slunečko, k ho rám.


4. Goed hout


Uit het bos komt mijn liefje,

zijn wagen beladen met goed hout,

drijft het langs het meest rechte pad

naar zijn liefste 'onder haar raam.

Hier heb je, mijn liefste, een lading hout,

Snijd het in blokken voor brandhout, blokken voor brandhout.

Zie hoe daar in het westen lang geleden de zon is ondergegaan,

de maan komt al op, mijn liefde keert nog niet terug,

Oh, zon, achter het dennenbos,

achter het groenste groenbos,

Dá vno na tebia volám.


achter het groenste groenbos,

Waar is mijn eigen geliefde.

Sta op, zon, sta op, groet de heuvels.

Lang heb ik naar je geroepen. 


5. Poledně


Sedláček trávu seče,

kosa mu k zemi nechce,

a von se vohlídá,

voči k ne bi zvihá,

jak je veseko slunce.

Slunečko napoledne, má milá,

veprovod’mě, veprovod’mě přes les,

tam se rozendeme.


5. Middag


Zie daar een boer die beweegt,

laag over zijn zeis buigt,

hij kijkt eerst rond,

dan ogen naar de hemel werpen,

als de zon tegen de middag schijnt.

Hooglanden de zon, het is middag, mijn liefste,

draag mij gezelschap, draag mij gezelschap door het bos,

daar zullen we scheiden, geliefden. 


Dobrú Noc Victor C. Johnson


Dobrú noc má milá,

dobrú noc, dobre spi,

nech sa ti snívajú o mne sny.

Dobrú noc, dobrú noc.

Sleep, my dear one, sleep on, my child, my child.

May the angels bring slumber mild.

Close your eyes, do not cry;

Sleep, my dear one, sleep on, my child.


Welterusten


Welterusten mijn liefste

welterusten slaap lekker

laat je dromen over mij.

Welterusten, welterusten.

Slaap, mijn liefste, slaap door, mijn kind, mijn kind.

Mogen de engelen een milde slaap brengen.

Sluit je ogen, huil niet;

Slaap, mijn liefste, slaap door, mijn kind.

  

Shkoj e vij flutrim si zogu Fahri Beqiri


Shkoj e vi flutrim si zogu tuj mendu,

Ndalem ně dritare vash o me t’shiku me t’shiku.

O shpirt sa tě du nadal nijher e fol me mu

pěr mas teje jeta ime ka mbaru ka mbaru jeta ime kam baru.


Ik kom en ga, vliegend als een vogel


Ga en vlieg als een vogel, denk na,

Ik stop bij een raam, kijk me aan, kijk me aan.

O ziel, hoeveel ik van je hou Nadal, praat nog eens met me

door jou is mijn leven voorbij, mijn leven is voorbij, ik heb een baru. 


Kaval Sviri Tijs Krammer


Kaval sviri, mamo, (titi)

Gore, dole, mamo, (titi)

Kaval sviri, mamo, gore dole

Gore dole, mamo, pod seloto

Ja shte ida mamo da go vidja

Da go vidya mamo, da go chuja

Ja shte ida mamo da go vidja

Da go vidya mamo, da go chuja

Ako mi e nashencheto

Shte go lubja den do pladne

Den do pladne

Ako mi e jabandzhijche shte go lubja dor do zhivot

Kaval sviri, kaval sviri


Er speelt een kaval


Er speelt een kaval, moeder,

Boven-onder, moeder, boven-onder, moeder.

Kaval speelt, moeder,

Up-down, moeder, buiten het dorp.

Ik ga daarheen, moeder, om het te zien,

Om het te zien, moeder, om het te horen.

Als het wordt gespeeld door een dorpsgenoot

Ik zal van hem houden van zonsopgang tot de middag.

Als het wordt gespeeld door een vreemde*

Ik zal mijn hele leven van hem houden.


*Letterlijk 'buitenlander' maar iedereen die niet uit dit dorp komt kan in deze categorie vallen. 


Laudate Dominum Psalm 150 Rihards dubra

Laudate Dominum, laudate in sanctis eius.

Laudate eum in firmamento virtutis eius.

Laudate eum in virtutubus eius.

Laudate eum, laudate eum secundum multitudinem magnitudinis eius.

Laudate eum, laudate insono tubae.

Laudate eum in psalterio et cithara.

Laudate eum in tympano et choro.

Laudate eum in chordis et organo.

Laudate benesonantibus.

Laudate eum, laudate eum in cymbalis, in cymbalis iubilationis.

Omnis spiritus, omnis laudet Dominum !

Alleluia. Alleluia.

Prijs de Heer Psalm 150


Prijs de Heer, prijs in zijn heiligen.

Prijs hem in het firmament van zijn macht.

Prijs hem voor zijn deugden.

Prijs hem, prijs hem naar de veelheid van zijn grootheid.

Prijs hem, prijs hem met het geluid van de bazuin.

Looft hem met de luit en de harp.

Loof hem met timbrel en zang.

Looft hem met strijkers en orgel.

Prijs het goed klinkende.

Prijs hem, prijs hem met cimbalen, met cimbalen van vreugde.

Elke geest, iedereen prijst de Heer!

Halleluja. Halleluja.


Lauluja Mereltä - Aulis Sallinen


1. Älä tuule tyttö tuuli


Älä tuule tyttö tuuli

älä sada sateluneito melua meren isäntä

tanssi taivahan emäntä.

Minun on veljeni vesillä,

emon lapsi lainehila.

Kun sa tuulet tyttö tuuli,

Kun sa sadat sateluneito,

meluat meren isäntä,

tanssit taivahan emäntä,

langetat emoni lapsen,

kaadat lapsen kantajani. 

Tule toiste tyttö tuuli,

sada toiste sateluneito,

melua meren isäntä,

tanssi taivahan emäntä.


1. Geen wind meisje wind


Geen wind meisje wind

regen geen regen maagdelijke herrie meester van de zee

dans meesteres van de hemel.

Mijn broer ligt in het water,

moeders kind golfrooster.

Als je wind meisje wind,

Als je honderden regenmeisjes bent,

gastheer van de geluiden van de zee,

je danst, meesteres van de hemel,

je brengt mijn moeders kind naar beneden

je klopt mijn kinderwagen.

Kom weer meisje wind,

honderd en tweede regenmeisje,

herrie de gastheer van de zee,

dans meesteres van de hemel. 


2. Sympaatti


Oli sympaattinen paatti

ja sen nimeksi tuli sympaatti.

Kun me nostettiin purjeet unohtuivat heti murheet.

Niin sympaattinen paatti: sympaatti.

Oli kompassi ja vantit,

oli staakit, sekstantit,

oli meri, oli horisontti,

sitä horisonttia vasten minä elämäni näin aina oikein päin.


2. Sympathie


Het was een sympathieke boot

en het heette sympathie.

Toen de zeilen werden gehesen, was het verdriet meteen vergeten.

Zo'n sympathieke boot: sympathie.

Had een kompas en velgen,

had stapels, sextanten,

daar was de zee, daar was de horizon,

tegen die horizon zag ik mijn leven altijd in de goede richting.


3. En minä meryttä kiitä


En minä meryttä kiitä enkä rantoja rakasta.

Meri on niellyt monta miestä.

Meri on monta lasta lainaellut.

Mitä on meren kiviä, mitä on meren kiviä?

Ne on kaikki miehen päitä,

Mitä on meressä vettä, mitä on meressä vettä?

Se on kaikki miehen verta.


3. Ik zal je niet bedanken


Ik hou niet van zeeën en ik hou niet van stranden.

De zee heeft veel mensen opgeslokt.

Meri heeft veel kinderen geleend.

Wat zijn zeerotsen, wat zijn zeerotsen?

Het zijn allemaal mannenhoofden,

Wat is water in de zee, wat is water in de zee?

Het is allemaal mensenbloed. 


4. Balladi


Hyvästi, kultaseni.

Hyvästi kultani!

Mun lähteä nyt täytyy pois kotimaaltani mun täytyy mennä merille kulkemaan ja sinua, en tieä, jos näen milloinkaan,

Ellös mua, mua surko, ellös mua surko !

Vaan ellös mua surko, jos ehkä kuolisin, sä suotta kaottaisit ikäsi kaunihin.

Kun kuulet kuolleheksi te risti rantahan ja aallon luomat luuni ne peitä santahan

ja ota pieni ruusu ja laita kasvamaan, käy sitte kesäilloin välistä katsomaan.

Kun ruusu kaunihisti kesällä kukoistaa, se rakkauteni kuvan eteesi muo’ostaa.


4. Ballade


Tot ziens lieveling.

Vaarwel mijn liefste!

Ik moet nu vertrekken, ik moet mijn vaderland verlaten, ik moet naar zee om te reizen en jou, ik weet niet of ik ooit zal zien,

Het spijt me, het spijt me, het spijt me, het spijt me!

Maar het spijt me, als ik zou sterven, zou je je leeftijd verliezen aan schoonheid.

Als je hoort dat ik dood ben, steek je de kust over en bedek ze met mijn botten die door de golf zijn gemaakt

en neem een kleine roos en laat die groeien, kom dan kijken in de zomeravonden.

Als de roos in de zomer prachtig bloeit, vormt ze het beeld van mijn liefde voor jou.


Vem Kan segla förutan vind - Êriks Ešenvalds


Vem kan segla förutan vind?

Die kan worden gescheiden van zijn vriend

Vem kan ro utan åror?

Vem kan skiljas från vännen sin

Utan att fälla tårar?

Wie kan zeilen zonder wind


Wie kan zeilen zonder wind?

Wie kan roeien zonder roeispanen?

Zonder tranen?

Ik kan zeilen zonder wind

Ik kan roeien zonder roeispanen

Maar niet gescheiden van mijn vriend

Jag kan segla förutan vind

Jag kan ro utan åror

Men ej skiljas från vännen min

Utan att fälla tårar

Zonder tranen


Northern Lights - Ola Gjeilo


Pulchra es amica mea

Suavis et decora filia Jerusalem

Pulchra es amica mea

Suavis et decora filia Jerusalem

Terribilis ut castrorum acies ordinata

Averte oculos tuos a me

Quia ipsi me avolare fecerunt


Noorderlicht


Je bent mooi mijn lief

De lieve en mooie dochter van Jeruzalem

Je bent mooi mijn lief

De lieve en mooie dochter van Jeruzalem

Verschrikkelijk als de reeks van het kamp

Wend je ogen van mij af

Omdat ze me lieten wegvliegen

bottom of page